ÜRÜN KATALOĞU

Bilgi Güvenliği Politikası

İZEL KİMYA SAN. TİC. A.Ş. kendine, müşterilerine ve paydaşlarına ait olan kurumsal ve kişisel bilgiyi kritik değerde bir varlık olarak kabul eder. Tüm İzel Kimya San. Tic. A.Ş. çalışanları ve paydaşları kurumsal bilgileri barındıran bilgi sistemlerini ve fiziki iş alanlarını, tehditlerden sürekli ve etkili biçimde korur.

İzel Kimya San. Tic. A.Ş., tüm çalışanlarından ve paydaşlarından aşağıda belirtilen hususlara özen göstermesini bekler;

  • Kurumsal bilgi güvenliği ile ilgili yasa, yönetmelik, politikalara ve prosedürlere uyum sağlanması,

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)ni uluslararası olarak kabul edilmiş olan ISO 27001 standardı şartları doğrultusunda planlamak, gerçekleştirmek ve geliştirmek,

  • İzel Kimya San. Tic. A.Ş. dahilinde kurulmuş ve işletilen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin gereksinimlerine tam uyum sağlanması,

  • İzel Kimya San. Tic. A.Ş.’ye ait kurumsal bilgi sistemlerinin ve kurumsal bilgilerinin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin temin edilmesi ve sürekli kontrolünün sağlanması,

  • İzel Kimya San. Tic. A.Ş.’nin sahip olduğu kurumsal bilginin kaybolmasından, bozulmasından veya kötüye kullanılmasından doğabilecek risklerin sınırlandırılması,

  • Fark edilen her tür bilgi güvenliği zafiyetinin ve bilgi güvenliği olayının bildirilmesi,

  • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin etkin derecede sürdürülebilmesi için gerekli profesyonel yetkinliklerin artırılmasını sağlamak,

  • İş süreçlerini BGYS ile uyumlu hale getirim periyodik olarak performansını izlemek ve iyileştirmek.

İzel Kimya San. Tic. A.Ş., kurumsal olarak bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartları karşılayacağını ve sürdüreceğini, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni sürekli olarak iyileştireceğini taahhüt eder.

6698 sayılı KVKK kanunu kapsamında ve hizmet verdiğimiz çok uluslu firmaların Türkiye’de ve yurt dışında faaliyetlerimiz sırasında; tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımız sürdürdüğümüz her iş sürecimizde uluslararası veri koruma politikalarına ve ülkelerin mevzuatlarına uygun olarak çalışacağımızı taahhüt eder.

İzel Kimya A.Ş. / © 2022 / Tüm Hakları Saklıdır