ÜRÜN KATALOĞU

AR-GE

27 yıldır süre gelen AR-GE ve ürün geliştirme çalışmalarımızın resmi nitelik kazanarak ayrı bir birimde yeni teknolojilerin ve ürünlerin geliştirilmesi için şirketimiz 2017 yılında Sanayi Bakanlığı’na başvurmuş ve aynı yıl içinde AR-GE Merkezi olma hakkı kazanmıştır. AR-GE Merkezi’miz 250 m2 alana sahip olup İzel Kimya fabrikası içinde bulunmaktadır. AR-GE Merkezi’mizde doktora, yüksek lisans, lisans ve ön lisans mezuniyetine sahip, alanında uzmanlaşmış tam zamanlı kimyager, kimya mühendisi, kimya teknisyeni ve destek personeli görev yapmaktadır.

AR-GE Merkezi’miz çalışanlarına yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapma konusunda destek vermektedir. Ayrıca tüm AR-GE personelinin yeteneklerini geliştirmek için diğer kuruluşlardan eğitim ve seminer almaları teşvik edilmekte ve öncü olunmaktadır. Hedefimiz reçine sektöründe teknolojik gelişmeleri takip ederek uygulamalı araştırmalar yapmak ve dünya piyasasına yeni ürünlerin çıkmasını sağlayan yetkin bir AR-GE Merkezi olmaktır. Bu kapsamda yapılacak bilimsel çalışmalar ile dünyamıza ve ülkemize katma değer sağlamayı hedeflenmekteyiz. İzel Kimya AR-GE Merkezi oluşturduğu teknolojik altyapısıyla ve yetkin personeliyle gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslararası birçok platformda sunmaktadır. 

İzel Kimya geçmiş yıllarda birçok kamu (KOBİ, TEYDEB vb.) ve iç destekli projeleri başarı ile tamamlamıştır. Şu an hali hazırda devam eden birçok proje mevcut olup, bu projeler ile hem kimya alanında istihdam sağlanmakta hem de cihaz sayısı artırılarak bilimsel çalışmalar için uygun altyapı hazırlanmaktadır. Su ve çözücü esaslı Alkid Reçineler, Doymuş Polyester Reçineler, su ve çözücü esaslı Akrilik Reçine üretimi ile ilgili birçok proje başarıyla tamamlanmıştır. Pazar içindeki büyük şirketlerle rekabetçi olan Poliaspartik Reçineler gibi özel reçinelerin üretimine yönelik araştırmalar başarı ile sonuçlandırılmıştır. Ayrıca, dünyadaki sürdürülebilir kalkınma için önemli bir olgu olan “Yeşil Kimya” için ürünlerimizdeki biyo-esaslı ve zararsız hammadde miktarını arttırmaya ve çözücüsüz ürünler üretmeye odaklı çalışmalarımız hızla ilerlemektedir.

-AR-GE merkezimizin hedefleri şu şekilde özetlenebilir;

-Yeni ürünlerin geliştirilmesi,

-Üretim teknolojilerinin geliştirilmesi,

-Mevcut ürün üretimlerinde maliyet azaltılması,

-Ekonomik ve çevre dostu ürünlerin geliştirilmesi,

-AR-GE personelinin yetkinliklerinin artırılması,

-Üniversiteler ve diğer şirketlerle ortak projelerin geliştirilmesi.

 

FOTOĞRAFLAR

İzel Kimya A.Ş. / © 2022 / Tüm Hakları Saklıdır