ÜRÜN KATALOĞU

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

İzel Kimya, sosyal sorumluluk bilincini tüm faaliyetlerinde yönetim anlayışının temel ve değişmez bir unsuru olarak kabul eder. Toplum ve çevre için en iyi olanı göz önünde bulundurarak, toplumun gelişimine öncelik verir. Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları kapsamında insan hakları ve çevrenin korunmasını aktif olarak destekler.

Çalışanlarına güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamanın yanında, çevre dostu girişimleri desteklemeyi, kişisel gelişimi teşvik etmeyi, çalışanlar arasında ayrımcılık yapmamayı ilke edinmiştir. Yürürlükteki sosyal sorumluluk anlayışını sadece iş faaliyetleriyle sınırlamaz; toplum ve çevre için en iyi olanı gözeterek ilkelerini belirler.

İzel Kimya'nın sosyal sorumluluk uygulamalarındaki temel prensipleri şunlardır:

-Çalışanlar arasında dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, yaş ve fiziksel engel gibi ayrımcılık unsurlarının kabul edilmemesi.

-İş birliğini destekleyen, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı oluşturarak farklı düşünceye sahip kişilerin etkili bir şekilde bir arada çalışmalarını sağlama.

-Sağlıklı yaşam programları ile çalışanların sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunma.

-Çalışanların insan onuruna uygun, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkını koruma.

-Çevre dostu teknolojilere destek sağlama ve yasal yükümlülüklerin ötesinde çevresel çözümleri destekleme.

-İnsan kaynağının sürdürülebilir büyümenin temel taşı olduğuna inanma ve çalışanların özlük haklarını tam ve doğru biçimde kullanmalarını sağlama.

-Faaliyetlerin çevresel etkilerini en aza indirmek için sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını öncülük etme.

-Toplumun gelişimine katkıda bulunmak amacıyla sosyal sorumluluk projelerine gönüllü katılım sağlama.

İzel Kimya olarak, şirketimizin ve tedarikçilerimizin yüksek sosyal sorumluluk standartlarını korumalarını ve bu ilkeleri benimsemelerini teşvik ederiz. Bu prensipleri düzenli olarak gözden geçirir, uygulamalarımızı denetler ve başarılarımızı kamuoyu ile paylaşırız. İzel Kimya'nın tüm çalışanları, bu değerlere bağlılıkla hareket etmek ve sosyal sorumluluk konusundaki taahhütleri yerine getirmekle sorumludur.

İzel Kimya A.Ş. / © 2022 / Tüm Hakları Saklıdır