ÜRÜN KATALOĞU

Alkid Reçinelerin Sınıflandırılması


Alkid reçineler, yağ uzunluğuna, kuruma özelliklerine ve modifikasyonlarına göre farklı şekillerde sınıflandırılırlar. Bu sınıflandırmalar şu şekildedir:

Yağ Uzunluğuna Göre Sınıflandırılması

  • Uzun Yağlı Alkidler: Alkid reçine formülasyonlarında yağ yüzdesi %55'in üstünde olanlar.

  • Orta Yağlı Alkidler: Alkid reçinesindeki yağ yüzdesi %45-55 arası olanlar.

  • Kısa Yağlı Alkidler: Alkid reçinesindeki yağ yüzdesi %45'in altında olanlar.

Uzun Yağlı Alkid Reçineler

Kuruyan ve yarı kuruyan yağlar genellikle uzun yağlı alkidler yapmak için kullanılır. Soya ve ayçiçeği yağları en yaygın kullanılan yağlardır. Uzun yağlı reçineler alifatik çözücülerde oldukça çözünür ve düşük bir kokuya sahiptir. Özelliklerine bağlı olarak,  astarlar ve marin boyaları gibi mimari ve bakım alanlarında ve ahşap boya ve  verniklerinde kullanılabilirler. Ayrıca, hangi yağın kullanıldığına bağlı olarak özellikleri  değişse de, genellikle makul kuruma sürelerine ve iyi sararma direncine sahiptirler.

Orta Yağlı Alkid Reçineler